Thay Đổi Bản Đồ

Bản đồ giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và tìm kiếm doanh nghiệp ngay trên Online. Bản đồ chúng ta sẽ truy xuất từ Google Map và thao tác như sau.

I. LẤY MÃ TỪ GOOGLE MAP

  • Bước 2: Nhập địa chỉ của bạn muốn truy xuất.

  • Bước 3: Bạn nhấn vào nút chia sẻ.

  • Bước 4: Lấy mã nhúng bản đồ bằng cách bấm vào nút “nhúng bản đồ” và “sao chép HTML”

Sau khi đã lấy được mã, bạn bắt đầu trở về Website của mình, tìm đến vị trí đang chứa Google Map.

II. GẮN GOOGLE MAP VÀO WEBSITE

  • Bước 1: Tìm đến vị trí chứa Google Map. Nếu ở chân trang bạn vào UX Block –> Footer –> Edit With UX Builder

  • Bước 2: Bạn chọn mục Text. Bên tay trái sẽ xuất hiện ô chứa thông tin chữ.

  • Bước 3: Tại vị trí chứa chữ iframe, bạn tô đậm xuống hết đến cuối cùng. từ đoạn <iframe>…..</iframe>

  • Bước 4: Bạn xoá mục đã chọn, sau đó bạn dán HTML đã coppy từ mục bên trên hướng dẫn (lấy của Google).

vậy là hoàn thành và bạn đã có bản đồ cho mình