Đổi mật khẩu Admin

  • Để đổi mật khẩu, bạn làm theo các bước sau:

 

Bước 1: Bạn đăng nhập vào quản trị tài khoản

 

Bước 2: Chọn vào giao diện thông tin cá nhân (Góc phải trên cùng màn hình) và chọn Thông tin cá nhân.

 

Bước 3: Chọn vào đổi mật khẩu

 

Bước 4: Nhập mật khẩu cũ và thêm mật khẩu mới mà bạn muốn đổi.

 

Vậy là bạn đã đổi mật khẩu thành công và tiến hành đăng nhập lại với mật khẩu mới.

 

 

Sau đó hệ thống sẽ đưa bạn đến giao diện quản trị Admin cho Website, vậy là bạn đã thành công đăng nhập vào hệ thống.