Đăng Nhập tài Khoản

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản

Để đăng nhập vào hệ thống, bạn điền làm theo các bưới bên dưới.

 

Bước 1: Nhấn vào nút đăng nhập trên Goup.website

 

Bước 2: Nhập Email mà bạn đã đăng ký + Mật khẩu đã đăng ký

 

Bước 3: Nhấn đăng nhập và hệ thống đã đăng nhập thành công

Hệ thống sẽ đưa bạn đến giao diện quản trị Admin cho Website, vậy là bạn đã thành công đăng nhập vào hệ thống