Đăng Xuất Khỏi Hệ Thống

Sau quá trình làm việc, bạn cần thoát và đăng xuất khỏi hệ thống để đảm bảo tính bảo mật.

Để đăng xuất khỏi hệ thống, bạn cần làm như sau:

 

Bước 1: Bạn trở về giao diện quản trị của mình

 

Bước 2: Phía trên góc phải màn hình, bạn chọn vào biểu tượng cá nhân

 

Bước 3: Bạn chọn đăng xuất

 

Vậy là bạn đã đăng xuất khỏi hệ thống.