Kiểm Tra Đơn Hàng Và Kích Hoạt

Bước 1: Vào giao diện quản trị

 

 

Bước 2: Kích hoạt thanh toán
bạn về lại giao diện admin và vào mục quản lý đơn hàng, chọn đơn hàng đang chờ kích hoạt, sau đó chọn thanh toán ngay.

 

Bước 3: thanh toán bằng số dư
Bạn chọn vào thanh toán bằng số dư (nếu bạn đã có tiền trong hệ thống). Nếu bạn chưa đủ số dư, vui lòng nạp tiền vào tài khoản

 

Chúc mừng, bạn đã mua tính năng thành công