Giao Diện Quản Trị

Giới thiệu giao diện quản trị GoUp Website

Trang quản trị Goup.website là nơi quản lý các thông tin và hoạt động chính trên website. Đây là điểm bắt đầu cho các hoạt động của bạn với Website của bạn, bạn có thể sử dụng các tính năng sẵn có để chỉnh sửa giao diện, nội dung hiển thị cũng như tích hợp các công cụ hỗ trợ trên website của doanh nghiệp của bạn.

 

Từ đây, bạn có thể:

  • Quản lý nhiều Website của bạn.
  • Đi vào hệ thống quản trị của Website.
  • Quản trị dung lượng Website
  • Cài đặt các tính năng cho Website
  • Gia hạn Website
  • Kiểm tra số tiền của mình
  • Quản lý thời gian còn lại của Website
  • Liên hệ hỗ trợ

Nhận thông tin cập nhật về các hoạt động quan trọng thông qua mục Thông báo.