Chọn Mẫu Giao Diện Website

Chọn mẫu Website và tạo Website là bước đầu tiên để bạn sở hữu ngay một Website chuyên nghiệp trong hệ thống nền tảng của Goup.website

 

Bạn làm theo hướng dẫn để sở hữu ngay website của mình:

 

Bước 1: Bạn vào giao diện quản trị của hệ thống.

 

Bước 2: Bạn vào thẻ Website và chọn tạo Website mới

 

Bước 3: tại Kho Giao Diện, bạn chọn ra mẫu giao diện mà bạn thấy phù hợp với ngành nghề của bạn.

 

Bước 4: Bạn xem mẫu thực tế như thế nào bằng cách bấm vào Xem Thực Tế

 

Bước 5: Khi bạn ưng ý mẫu Website thì bạn bấm vào Tạo Website

 

Bước 6: Điền tên Website của bạn

 

Bước 7: Nhập Email để đăng nhập vào Website sau này

Bạn lưu ý là ghi lại thông tin này vào điện thoại hoặc sổ của bạn để tránh quên về sau.

 

Bước 8: Nhập mật khẩu Website của bạn

Bạn lưu ý là ghi lại thông tin này vào điện thoại hoặc sổ của bạn để tránh quên về sau.

 

Bước 9: Bấm khởi tạo Website

 

Bước 10: Chờ Website tải xong và chính thức bạn đã có Website cho mình

Chúc mừng bạn đã tạo được Website cho mình