Xây Dựng Tiktok Shop

Xây dựng phát triển kênh Tiktok Shop

Xây dựng kênh - quảng cáo shop Tiktok Shop
  • Setup gian hàng chuẩn bán hàng tiktok.
  • Tối ưu nội dung sản phẩm, hình ảnh và video
  • Xây dựng hệ thống seeding và đẩy đơn cho Tiktok shop.
  • Phát triển hệ thống Affiliate cho kênh bán hàng Tiktok Shop

Trang trí shop bắt mắt

Trang trí shop với những câu chuyện về thương hiệu và sản phẩm. được thiết kế bắt mắt và uy tín trên sàn.

Phát triển Tiktok Shop của bạn

Tối ưu tiêu đề, bài viết, mô tả sản phẩm, tối ưu ảnh sản phẩm. Ngoài ra phát triển số bán, tham gia các hoạt động Sale của Tiktok.

Các Gói Dịch Vụ Tiktok Shop

Xây dựng - phát triển - tăng trưởng

Phí dịch vụ: 2.000.000đ

Phí dịch vụ: 5.900.000đ

Phí dịch vụ: 4.500.000đ

Quy Trình Triển Khai Tiktok Shop

01

Định hướng
Gian hàng

02

Xác định
Mục tiêu

03

Triển Khai
bán hàng

04

Tẳng Trưởng Đột Phá

Bạn đã sẵn sàng tăng trưởng doanh nghiệp mình chưa ?

Go Up hơn 07 năm kinh nghiệm marketing