Xây Hệ Thống Đa Kênh

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐA KÊNH

Hệ thống đa kênh trên online

Xây dựng hệ thống online đa kênh bao vây khách hàng trên online. Khách hàng tìm ở đâu cũng thấy bạn, xem trên kênh nào cũng có thể tiếp cận bạn. Từ hệ thống Fanpage, Zalo Official Account, Youtube, Tiktok, Google Map.

Khởi Tạo Và Setup Fanpage Chuẩn SEO

Khởi tạo hệ thống nhiều Fanpage kết nối với nhau, giúp cho khách hàng nhận diện và thấy được nhiều Fanpage của doanh nghiệp.

Khởi Tạo Và Setup Zalo Oa, Youtube, Tiktok

Khởi tạo trên nhiều nền tảng giúp khách hàng nhận biết được doanh nghiệp.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐA KÊNH

Phí dịch vụ: 1.000.000đ/Fanpage

Phí dịch vụ: 1.000.000đ

Phí dịch vụ: 500.000đ

Phí dich vụ: 500.000đ

Phí dịch vụ: 1.500.000đ

Lên kế hoạch triển khai chi tiết

Chi Tiết Công Việc Triển Khai Cho Đối Tác

1. Khởi Tạo Và Setup Fanpage Chuẩn Seo

 • Mua fanpage cổ để chạy quảng cáo
 • Đặt tên fanpage chuẩn seo
 • Cập nhật đầy đủ thông tin để dễ lên top, để tạo sự tin tưởng trong mắt khách hàng
 • Cập nhật avatar
 • Thiết kế ảnh cover
 • Cài đặt tin nhắn chào mừng

2. Khởi Tạo Và Setup Zalo Official Account, Youtube, Tiktok

 • Đặt tên chuẩn thương hiệu và chuẩn SEO
 • Cập nhật đầy đủ thông tin
 • Cập nhật ảnh đại diện
 • Thay ảnh cover đẹp
 • Cài đặt tin nhắn chào mừng Zalo
 • Cài đặt chuẩn SEO

Bạn đã sẵn sàng xây dựng hệ thống Online đa kênh chưa ?

Go Up hơn 07 năm kinh nghiệm marketing